Qpharma Sp. z o.o.

Biuro:
Mera Park
Ul. Bysławska 82
04-993 Warszawa
tel.: 0 22 590 57 00
fax: 0 22 590 57 01

Informacje o spółce wymagane w art. 206 § 1 Kodeksu spółek handlowych:
Qpharma Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wichrowa 7F/10, 04-682 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000292765, Kapitał Zakładowy: 50 000 zł. 

NIP: 952-203-44-51
REGON: 141194242

Wszelkie pytania, komentarze i sugestie dotyczące firmy Qpharma i jej produktów prosimy przesyłać na adres e-mail: qpharma@qpharma.pl

Firma Qpharma Sp. z o.o. nie jest upoważniona do udzielania porad medycznych. W celu uzyskania porady medycznej należy skontaktować się z lekarzem.
Więcej informacji o produktach: